Organics™ Nurture Belly Butter | Review by ninapraewpetch

endota

Posted on April 15 2020

Organics™ Nurture Belly Butter | Review by ninapraewpetch

กำลังจะเข้า 34 weeks แล้วค่า เรื่องหน้าท้องแตกของมี๊ยังคงรอดมาได้ ^^ ช่วงนี้ยิ่งได้อยู่บ้านเยอะขึ้น ยิ่งมีเวลาปรนนิบัตรผิว ทาครีมบ่อยมากขึ้น
.
ของนีน่าต้องบอกว่าเริ่มมีด้านข้างๆขึ้นเป็นจุดแดงๆเมื่อประมาณ 32 weeks นิดๆ แต่พอเห็นปั๊บ นีน่าก็โปะเจ้า Moisture Rich Belly Butter ของ @endotathailand เข้าไปเลย ทุกอย่างเหมือนโดนฟรีซไว้ ไม่ลามต่อเป็นรอยแตก ตอนนี้ท้องยังเนียนอยู่น้า เอาจริงๆต้องขอบคุณครีมทาหน้าท้องตัวนี้มากๆ นีน่าใช้มาตั้งแต่ท้อง 4 เดือนเป็นต้นมา เอาอยู่จริงๆค่า👌🏻
.
#33Weeks6DaysPregnant #EndotaThailand

See original post here.

More Posts